ບີດີພີ ແຈກເສື້ອຍືດງາມໆ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ບີດີພີ ແຈກເສື້ອຍືດງາມໆ

ກະຕິກາງ່າຍໆພຽງແຕ່ທ່ານຕອບຄຳຖາມ
ໃນອີກ 3 ປີທ່ານຢາກເຫັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປ່ຽນໄປໃນທາງໃດກ່ອນ
A. ມີລະບົບການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ດີ
B. ຖະໜົນຫົນທາງດີຄົບທຸກຊອຍ
C. ຄົນມີລະບຽບວິໄນໃນການຂັບຂີ່

*ກິດຈະກຳໄດ້ຍຸດລົງແລ້ວ*

Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506