ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ຮັບສະມັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານດອນປ່າໃໝ່, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316505-7 ອີເມວ:  info@bmimfi.com ຫຼື ສະໝັກແບບຟອມອອນລາຍດ້ານລຸ່...
ເບິ່ງລາຍລະອຽດ..

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506