ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ຮັບສະມັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ທີ່ຢູ່ ບ້ານດອນປ່າໃໝ່, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ: 021 316505-7 ອີເມວ: chansada.kyophilavong@gmail.com ຫຼື ສະໝັກແບບຟ...
ເບິ່ງລາຍລະອຽດ..

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506