ວິໄສທັດ ແລະພາລະກິດ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ວິໄສທັດ ແລະພາລະກິດ

+ ສ້າງ​ສັນ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ,ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ ແລະ ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ແລະເຂົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມຕ້ອງການ​ໄດ້​​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ.
+ ເພື່ອ​ເປັນ​ສ່ວນໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ​ພັດທະນາ​ອາຊີບ​ໃຫ້​ແກ່​ພົນລະ​ເມືອງ.
+ ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ
+ ໃຫ້ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ແຫຼ່ງທຶນ​ໄດ້ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ສະດວກ​ສະບາຍ, ສ້າງ​ທຸລະ​ກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ລູກ​ຄ້າ​ ເປົ້າໝາຍ​ເຊັ່ນ:ຮ້ານ​ຄ້າ, ຊາວ​ຄ້າຂາຍ, ທຸລະ​ກິດ​ຫັດ​ທະ​ກໍາຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ.
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506