ແຈກຟຣີ ຟ໋ອນພາສາລາວງາມໆເພື່ອໃຜ່ຍັງບໍ່ມີ - ສະຖາບັນການເງິນ ບີດີພີ

ແຈກຟຣີ ຟ໋ອນພາສາລາວງາມໆເພື່ອໃຜ່ຍັງບໍ່ມີ


ຟ໋ອນພາສາລາວງາມໆເພື່ອໃຜ່ຍັງບໍ່ທັນມີ
ອາດຈະອອກດົນແລ້ວແຕ່ກໍເປັນຟ໋ອນລ້າສຸດ
ທີ່ແຈກຟຣີອາດມີລິຂະສິດໃນທາງການຄ້າ
ແຕ່ໃຊ້ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້  4ຟ໋ອນດັ່ງນີ້:
1. Boonhome
2. SNT Anouvong
3. Noto Sans Lao
4. Noto Serif Lao

ດາວໂຫຼດຟ໋ອນທັງໝົດ:


ວິທີຕິດຕັ້ງຟ໋ອນ
1. ຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແລ້ວໃຫ້ແຕກຟາຍ zip ຫຼື ດັບເບິນຄລິກຟາຍນັ້ນ 
2. ເລືອກຟ໋ອນທັງໝົດແລ້ວຄລິກຂວາ > ເລືອກ Install
Previous
Next Post »

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ:(021)316505-7,ແຟັກ:(021)316506